Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Odbycie w systemie dozoru elektronicznego kilku kar pozbawienia wolności

 Do napisania tego artykułu skłoniło mnie następujące zapytanie czytelniczki bloga:  Witam. Chciałabym dowiedzieć się kilku rzeczy. Sama niezbyt dobrze znam się na prawie. Chodzi mi o sytuację bliskiej mi osoby. Owa osoba otrzymała wyrok 6 m-cy pozbawienia wolności i odwieszono jej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Jak długo trwa rozpoznanie wniosku skazanego o dozór elektroniczny?

Do napisania tego artykułu skłoniło mnie następujące zapytanie czytelnika bloga: Witam, chciałabym się dowiedzieć jak długo może trwać jeszcze rozpatrzenie wniosku o opaskę elektroniczną? Wniosek został złożony 7 marca 2014 r., w dalszym ciągu nic nie wiadomo poza tym 8.04.2014 r z rana przyjechała policja i mieli nakaz zabrać oskarżoną do aresztu karnego. Nie mam na ten moment żadnych informacji, nie wiem gdzie mam się dowiadywać . Z góry proszę o jakąś poradę dziękuję. Zgodnie … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 25 komentarzy

Obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, nauki lub przygotowania do zawodu we wniosku o dozór elektroniczny

Sąd Penitencjarny może nałożyć na skazanego ubiegającego się o dozór elektroniczny obowiązki określone w art. 72 k.k., a wiec takie same jak w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, np. obowiązek wykonywania pracy zarobkowej lub kontynuowania nauki. To sam … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 2 komentarzy

Obowiązek skazanego łożenia na utrzymanie osoby najbliższej we wniosku o dozór elektroniczny

W jednym z poprzednich artykułów zatytułowanym „Im więcej obowiązków, tym większa szansa na dozór elektroniczny” Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wskazał na podstawowy błąd popełniany przez skazanych ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jakim  jest ograniczenie się … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Dozór elektroniczny w hostelu, schronisku dla bezdomnych lub w placówce Monaru

Do napisania tego artykułu zainspirowało mnie pytanie zadane przez jedną z czytelniczek bloga: „Chciałabym się dopytać, ponieważ nigdzie nie odszukałam takiej informacji, czy osoba, która nie ma stałego miejsca zamieszkania, jest osobą bezdomną może starać się o odbywanie kary w … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 4 komentarzy

Wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym w systemie dozoru elektronicznego

  Celem tego artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości, jakie budzi kwestia ubiegania się o odbycie w systemie dozoru elektronicznego kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem łącznym. Na początek należy podkreślić, że w ramach wyroku łącznego mogą zostać połączone kary pozbawienia wolności orzeczone za przestępstwa, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 komentarzy

Obowiązek podjęcia terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków we wniosku o dozór elektroniczny

 W jednym z poprzednich artykułów zatytułowanym „Im więcej obowiązków, tym większa szansa na dozór elektroniczny” Adwokat Mariusz Stelmaszczyk wskazał na podstawowy błąd popełniany przez skazanych ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jakim  jest ograniczenie się do … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 6 komentarzy

Jakie są koszty odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego ?

Do napisania tego artykułu zainspirowały mnie liczne zapytania od czytelników bloga dotyczące kosztów, jakie trzeba ponieść w postępowaniu przed Sądem Penitencjarnym o zezwolenie na wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kwestia ta budzi wiele wątpliwości ponieważ początkowo, po … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem we wniosku o dozór elektroniczny

W poprzednim artykule zatytułowanym „Im więcej obowiązków, tym większa szansa na dozór elektroniczny” napisałem, że jednym z podstawowych błędów popełnianych przez skazanych ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest ograniczenie się do wnioskowania o odbycie kary … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Im więcej obowiązków, tym większa szansa na dozór elektroniczny

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez skazanych ubiegających się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest ograniczenie się do wnioskowania o odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – bez wskazania obowiązków, jakie skazani chcą w tym … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | Skomentuj